Wild Sanko Grid Iron wire mesh

$65.00

Wild Sanko Grid iron mesh suitable for Wild Sanko C61 cage 

Size
760 X 420mm